Andere courante types additieven

Andere courante types additieven

EXTREME DRUKTECHNIEK (EP)
la-technique-extreme-pression-ep

 PRINCIPE

 •  Aftopping van de ruwe pieken
 • Additieven
  zwavel en fosfor

NADELEN

 •  Kortere smeerintervallen
 • Afrukken van metalen deeltjes
 • Afschuring
 • Beperkte weerstand tegen belastingen
 • Vergroting van de spelingen
 • Continue chemische actie
EXTREME DRUKTECHNIEK MET VASTE ADDITIEVEN
la-technique-des-solides-lubrifiants

PRINCIPE

 •  Aftopping van de ruwe pieken
 • Bescherming door afzetting van lamellaire (MoS2) of sferische deeltjes (grafiet, Teflon)

NADELEN

 • Kortere smeerintervallen
 • Afrukken van metalen deeltjes
 • Afschuring
 • Beperkte weerstand tegen belastingen
 • Vergroting van de spelingen
 • Niet-homogeen mengsel
 • Onverenigbaarheid met de circulatie van de olie
 • Prijs voor hoge prestaties