De Optimol-Lubrication oplossing : de Castrol MFT®PD-technologie

De Optimol-Lubrication oplossing : de Castrol MFT®PD-technologie

MEER DAN 2.000 KLANTEN VERTROUWEN OP ONS.

Onze referenties komen uit alle industriële sectoren. Wij worden ook graag uw partner.

OPPERVLAKENGINEERING

MFT®PD-smeermiddelen (MicroFluxTrans [Triple Action Non-Sacrificial]) bevatten additieven op basis van metaalzouten in suspensie in het smeermiddel, waardoor ze een unieke Plastic Deformation (PD)-eigenschap krijgen.

Deze additieven bevatten geen enkel vast deeltje. Dit zijn de enige additieven die de toestand van reeds beschadigde oppervlakken, vertandingen van tandwielsystemen of rolbanen, kunnen vernieuwen. Ze werken zowel preventief als curatief dankzij een fysisch-chemische inwerking waarbij geen materiaal wordt weggenomen.

Wegens de belastingen worden de ruwheidspieken aan intense drukken onderworpen. Ze wekken de nodige energie op voor de activering van de additieven, die zich over het oppervlak in het materiaal verspreiden. Dit leidt tot een eutectische reactie die aan de basis ligt van de plastische vervorming.

diagramme_phase_eutectique_NL

Die reactie veroorzaakt microflow, wat het oppervlak van de materialen glad maakt en op die manier de wrijvingscoëfficiënt verlaagt.

Die ingrijpende verbeteringen leiden tot een verlaging van de temperatuur met 5 tot 10 %, een groter draagvlak en een vermindering van de oppervlaktemoeheid ten gevolge van een betere verdeling van de belasting. Bovendien leiden ze tot lagere energie- en onderhoudskosten.

Ze helpen ook ieder oppervlakkig slijtageverschijnsel in verband met materiaalmoeheid te voorkomen, te stoppen en te elimineren: pitting, afschilfering.

In tegenstelling tot andere manieren van additivering vinden deze verbeteringen plaats zonder dat daarbij materiaal verloren gaat. Bovendien wordt de verspreiding van de additieven gelijktijdig onderbroken zodra de ruwheid aanzienlijk afneemt. Op dat moment verdwijnt de plaatselijke hoge opwarming die ontstaat door de contacten tussen pieken, waardoor niet langer de energie wordt voortgebracht die nodig is om de chemische reactie op gang te brengen.

De sterk verzachte oppervlakken zijn dan bestand tegen heel hoge belastingen, waardoor de onderdelen aanzienlijk langer meegaan.

Dankzij de MFT®PD-techniek kan hetzelfde smeermiddel over een breder viscositeitsbereik werken, waardoor smeermiddelen met een lagere viscositeit kunnen worden gebruikt dan bij andere additiveringen.