Diensten

Diensten

OPTIMOL LUBRICATION SPEELT EEN ESSENTIËLE ROL IN DE REALISATIE VAN DE PRODUCTIEDOELSTELLINGEN,
DOOR CONCRETE OPLOSSINGEN EN ADVIES IN VERBAND MET SMERING AAN TE REIKEN.

Meer dan 40 jaar ervaring met betrouwbare aanbevelingen in alle industriële sectoren
en een meerwaarde bij 2.000 klanten in Frankrijk, België en Luxemburg.

hoe gaan wij te werk?

Een grondige analyse van de behoeften, een geoptimaliseerde invoering van de oplossing en producten met een hoge toegevoegde waarde.

Knowhow en expertise

Onze knowhow en expertise: De interventies van Optimol Lubrication zijn flexibel en aan de behoeften van de klanten aangepast.

TOEPASSING VAN STERKE COMPETENTIES

Een team met multidisciplinaire competenties dat enerzijds een grondige kennis bezit over de verschillende aspecten van smering, mechanica en smeersystemen en dat anderzijds een duidelijk zicht heeft op algemene thema’s zoals de organisatie en het beheer van de onderhoudsactiviteiten.

Werken met inachtneming van de belangen en de vereisten vormt de doelstelling van Optimol Lubrication. De onderneming hanteert daarvoor een transparante manier van werken en een permanente communicatie.

EEN DOELTREFFENDE AANWEZIGHEID

Een regionale technisch-commerciële aanwezigheid en beschikbaarheid.

Een technische dienst, ingenieurs en onderhoudsspecialisten, een aangepaste logistiek en een managementteam dat dicht bij de klant staat.