Mechanica

Mechanica

Hoogwaardige smeeroplossingen bij eerste montage die door heel wat constructeurs worden gebruikt om enerzijds de gevolgen van wrijvingskrachten en slijtage te beperken en om anderzijds te beschermen tegen corrosie.

De verlenging van de levensduur van apparatuur is een thema dat heel wat belangstelling geniet onder fabrikanten van high performance en precisiemachines zoals robots, zwaar belaste mechanische onderdelen, transfermachines of elektronica.